پس از دسترسی به یک گروه بزرگ از شرکت کنندگان در این مطالعه از انگلستان ، ثابت شد که این کار بسیار مهم است ، زیرا تعداد زیادی DNA انسان‌های غار نشین وجود ندارد .

تحقیقات پیشین نشان داده است که انسانهای باستانی ممکن است بر ویژگی های مختلف بیماری در انسان تأثیر داشته باشند. به عنوان مثال، حضور دی ان ای غارنشینان با افزایش حساسیت به آلرژی های خاص و افزایش خطر ابتلا به اعتیاد به نیکوتین ارتباط دارد.  اما در تحقیق جدید، محققان بر فنوتیپ های غیر بیماری – خصوصیات فیزیکی قابل مشاهده یک ارگانیزم – در انسان های مدرن متمرکز شده اند.
DNA انسان های غارنشین سبک زندگی انسان های مدرن را تغییر می دهد.
محققان با استفاده از پرسشنامه هایی که توسط بانک زیستی در انگلستان ارائه می شوند، مشخص کردند که تمایل به سیگار کشیدن و تنهایی با دی ان ای اولیه  ارتباط دارد. آن‌ها همچنین دریافتند که برخی آلل های غار نشین ( نوع ژن ) به پوست روشن‌تر و مو در انسان‌های امروزی کمک کرده‌اند ، در حالی که برخی دیگر به رنگ‌های تیره‌تر کمک می‌کنند .
اما تجزیه نتایج مطالعه به آسانی به عنوان اشاره به یک سایه خاص از پوست و اتصال آن به دی ان ای غارنشینان است. آلل های متعدد بر روی پوست و مو تاثیر می گذارند، و نئاندرتال ها ممکن است طیف وسیعی از پوست و مو را بر اساس قطعات مختلف مواد ژنتیکی درست مثل انسان های مدرن داشته باشند.
محققان در مطالعه اظهار داشتند که بسیاری از ویژگی های مرتبط با نئاندرتال مربوط به قرار گرفتن در معرض نور خورشید است، از جمله آلل که به ریتم روزانه و تمایل به یک “فرد عصر” کمک می کند.
در این مطالعه، افرادی غیر آفریقایی که از استوا دورتر زندگی می کنند، فرکانس های بالاتر این آلل را داشتند.
بنابراین اگر شما دیر می خوابید و در طول روز چرت می زنید، ممکن است بخاطر وجود ژن انسان های اولیه غارنشین در شما باشد.