تماس با ما

موضوع یا مطلب خاصی مد نظر شما است که در قالب مقاله در روکیدا منتشر شود؟ در هنگام مرور صفحات روکیدا متوجه مشکل خاصی شده‌اید؟ پیشنهاد یا انتقادی نسبت به یکی از اعضاء تحریریه‌ی روکیدا دارید؟

لطفا از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید و انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

ما بدون استثنا همه پیغام های شما را با دقت بررسی می نماییم و به همه پیغام ها پاسخ می دهیم.​