چهار راهکار برای شادی بیشتر

توسط سجاد مزروعی

یکی از اساسی‌ترین سوالاتی که می‌توانیم از خودمان بپرسیم، این است که واقعا در زندگی چه چیزی می‌خواهیم؟ اما وقتی شما رویای خود را دنبال کرده باشید و در اواسط راه، شکست سهمگینی خورده باشید، این سوال چه فایده‌ای دارد؟ وقتی به ما بگویند که به اندازه‌ی کافی خوب نیستیم، سرخوردگی بی حد و مرزی بر ما چیره می‌شود. افتضاح‌تر وقتی است که در مقابل دیگران ضایع شویم. چگونه می‌خواهید در چنین وضعی دوباره سر پا بایستید؟ چگونه قدرت این را داریم که بر هرچه ترس داریم غلبه کنیم؟

در این مقاله به 4 راهکار ساده برای رسیدن به اهداف حتی بعد از شکست اشاره میکنیم.

 

به حرف دیگران اهمیت ندهید

کلیشه ای است ولی بسیار مهم؛ دیگران درباره شما هزاران هزار میگویند و شما قبل از انجام کار به ترس وا میدارند و بعد از شکستی جزیی به تمسخر.

ولی اگر شما حتی شکست هم میخورید باز هم یک پله از تمام این انسان نما ها جلوتر هستید چرا که وقتی شما تلاش میکردید انها میخندیدند.

همه ما دائما به فکر این هستیم که مردم چه میگویند و ما برای مردم و بخاطر انها میپوشیم و میخوریم و فکر میکنیم ولی نکته غم انگیز اینجاست که همین مردمی که ما خودمان را میکشیم تا از ما خوششان بیاید به سردرد ساده شان بیشتر از مرگ من و شما اهمیت میدهند پس چرا وقت خود با این جماعت تلف کنیم؟

ترس و شک

دارن هاردی جمله زیبایی دارد ” ترس و شک بیشتر از شکست رویاهایمان را میدزد.”

طبیعت انسان با ترس در امیخته و اگر ترس نبود انسان تا به حال منقرض شده بود و اگر شک نبود انسان هیچگاه پیشرفت نمیکرد.

مشکلی ندارد اگه ترس وشک داشته باشیم ولی مشکل دارد اگه بگذاریم مانع ما شوند.

فکر میکنید فردی مثل ایلان ماسک نمیترسد که شرکت فضایش شکست بخورد؟ ولی ادامه داد چون که اگر اینکار را نمیکرد تا اخر عمر پشیمان بود چهارمین  موشک اسپیس ایکس بعد از سه شکست متوالی بالاخره اسمان را شکافت.

اگر ایلان به ترس و شک اجازه ورود میداد هیچگاه ایلان ماسک نبود.

 

هدفت را مجسم کن

هدف تنها چیزی است که باعث حرکت ما میشود، گاهی اوقات ما از شکست سرخورده میشویم و دیگر تاب ادامه راه را نداریم و اینجاست که هدف به کمک ما میشتابد.

خودت را بعد از رسیدن به موفقیت ترسیم کن چه جایگاهی داریم با جزئیات تمام کمکت میکند.

هر زمان خواستی تسلیم شوی از خودت بپرس برای چه شروع کردی.

 

نقشه پشتیبان نداشته باشید

همه میگویند یک نقشه جایگزین داشته باش تا اگر این نشد دیگری باشد. عامه میگوید همه تخم مرغ هایت را توی یک سبد نگذار. ولی من به شما میگوید نقشه پشتیبان نداشته باش چرا که نقشه پشتیبان به تو اجازه عقب نشینی و تسلیم میدهد.

طی یک جنگ طاقت فرسا فرمانده با یک کشتی همراه صد جنگجو به مقابله با دشمن با پانصد جنگجو امد. همه چیز به این نبرد بستگی داشت ولی تمام افراد کشتی میدانستند دشمن 5 برابر انهاست با ترس و لرز وارد ساحل شدند، فرمانده دستور داد کشتی را اتش بزند و همه مبهوت نگاه کردند، بار دیگر فرمانده با لحن تند و فریاد درخواست اتش زدن کشتی کرد و خدمه به ناچار کشتی را اتش زدند، فرمانده به انها گفت تنها راه بازگشت ما خاکستر شد یا باید ببریم و با کشتی انها به خانه بازگردیم و یا اینجا کشته شویم.

انها جنگ را بردند و با کشتی دشمن به خانه بازگشتند.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهی بنویسید