طاهر مهدی پناه

طاهر مهدی پناه

سلام
طاهر مهدی پناه هستم
خوشحالم که تجربیاتم را در زمینه ترجمه و نویسندگی در اختیار شما قرار می دهم

Page 1 of 2 1 2