هدی سعدونی

هدی سعدونی

بزرگترین هدف برای یک مشاور،برداشتن گام هایی در جهت یاری برای توسعه فردی انسان هاست.انتشار نوشته هایم در روکیدا فرصتیست برای تحقق این هدف.....

تازه‌های روکیدا

نقد و بررسی روکیدا