روکیدا شات: 20 تصویر تا سفر به سوئیس

توسط امیرحسین حیدرزاده

امروز با روکیدا به کوهنوردی می‌رویم. جایی که کوه‌های آلپ سوئیس به شما لبخند می‌زند. هر نگاه به منظره آلپ چشم‌های شما را نوازش می‌کند. عکس‌های امروز توسط کریستین ثبت شده.

او کوهنورد، ماجراجو و عکاس است. شاید باور نکنید اما در کوه‌های آلپ آلمان زندگی می‌کند. کریستین از آلاسکا تا اتریش پیاده روی و کاوش کرده. با تمام آنچه که به چشم دیده، سوئیس را دنیای متفاوتی می‌داند.

احتمالا شما هم بعد از تماشای تصاویر به یک سفر نه چندان کوتاه با مقصد سوئیس فکر می‌کنید.

تصویر اول

switzerland 9 61bda60b652ce 880

تصویر دوم

switzerland 16 61bda5ec79b95 880

تصویر سوم

switzerland 8 61bda6091740b 880

تصویر چهارم

switzerland 15 61bda5ea3a67d 880

تصویر پنجم

switzerland 2 61bda5f6125af 880

تصویر ششم

switzerland 1 61bda5f31a50f 880

تصویر هفتم

switzerland 5 61bda5fca5ca4 880

تصویر هشتم

switzerland 3 61bda5f86f0b0 880

تصویر نهم

روکیدا شات: 20 تصویر تا سفر به سوئیس

تصویر دهم

switzerland 10 61bda60d7bce8 880

تصویر یازدهم

switzerland 14 61bda5e6a5bb1 880

تصویر دوازدهم

18 photos of the Swiss Alps that will make you want to visit ASAP 61c04542aa57e 880

تصویر سیزدهم

روکیدا شات: 20 تصویر تا سفر به سوئیس

تصویر چهاردهم

switzerland 17 61bda5ee8bfca 880

تصویر پانزدهم

switzerland 7 61bda60240f34 880

تصویر شانزدهم

18 photos of the Swiss Alps that will make you want to visit ASAP 61c045406d6f4 880

تصویر هفدهم

switzerland 13 61bda5e4c526e 880

تصویر هجدهم

switzerland 11 61bda60f67f0e 880

تصویر نوزدهم

روکیدا شات: 20 تصویر تا سفر به سوئیس

تصویر بیستم

روکیدا شات: 20 تصویر تا سفر به سوئیس

منبع: boredpanda.com

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهی بنویسید