کیوان

کیوان

من کیوان هستم :)
سعی می‍کنم مطالبی رو که دوست دارم یا فکر می‍کنم برای عموم مفید هست را به صورت گزینش شده در وب‍سایت روکیدا منتشر کنم.