پابجی موبایل

رکورد دانلود پابجی موبایل از 1 میلیارد دانلود گذشت! آیا این موفقیت به معنی شروع فعالیت تنسنت برای تشکیل امپراطوری جهانی است؟

چندی پیش تنسنت، شرکت هولدینگ سرمایه گذاری چینی، بیان کرد که تعداد دانلود پابجی موبایل، بازی شوتر اول شخص این...

Page 3 of 24 1 2 3 4 24

تازه‌ترین‌‌ها