اگر فکر می‌کنید سیاره مشتری به دور خورشید می‌چرخد، اشتباه می‌کنید! مشتری دور کجا می‌چرخد!؟

اگر گمان می کنید که سیاره مشتری به دور خورشید می چرخد، باید بیان کنیم که اشتباه متوجه شده اید. چرا که در حقیقت خورشید و مشتری هر دو به دور نقطه ای در مابین یکدگر می چرخند.

وحشت شبانه: رویایی مخوف‌تر از کابوس

وحشت شبانه اختلال خوابی که در کودکان و حتی بزرگسالان رخ می‌دهد. برای رفع این اختلال باید ابتدا آن را شناخت و بسیار با احتیاط با افراد دچار آن برخورد کرد. با روکیدا همراه باشید تا آن را بشناسیم و نحوه برخورد با آن را بیاموزیم.

ماده و انرژی تاریک ممکن است وجود نداشته باشند

نزدیک به یک قرن است که محققان معتقدند، بخش اعظم جهان شامل ماده‌ای نامشخص تحت عنوان ماده تاریک است و انرژی قوی‌تر از نیروی جاذبه تحت عنوان انرژی تاریک وجود دارد. اما بنابر کشف تازه محققان دانشگاه ژنو سویس، این فرضیه‌ها ممکن است دیگر قابل…