مهدی منعمی

مهدی منعمی

کارم مهندسی و خشک ولی طبع‌ام هنرمندانست. فارغ از جنب و جوش های روزانه و برخورد با موج های منفی روزمره، دوست دارم با نوشتن مطلب در حوزه های سرگرمی، فیلم، بازی، تکنولوژی و کیهان روزم را کامل کنم.

تازه‌های روکیدا

نقد و بررسی روکیدا