مرور رده

سلامت و تندرستی

مبارزه هوآوی با ویروس کرونا؛ تشخیص بیماری در عرض ۲ دقیقه با نرخ موفقیت ۹۸ درصد

هوآوی یکی از شرکت‌های فعال در حال مبارزه با بیماری کرونا ویروس است. گرچه، برخلاف بعضی دیگر از شرکت‌های فناوری این شرکت نسبت به خرید تجهیزات…