مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره تایید دو مرحله ای کلید امنیتی گوگل را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!