عمر کهکشان‌های اولیه احتمالا بسیار کوتاه است

احتمالا فکر می‌کنید کهکشان‌هایی که در جوانی دنیا شکل گرفته‌اند هنوز زنده و پابرجا هستند، ولی الزاما اینطور نیست. محققان موسسه Niels Bohr و رصدخانه ملی ژاپن دورترین کهکشان شناخته‌شده در حال مرگ را کشف کرده‌اند که تقریبا ۱۲ میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد.

به عبارت دیگر، این کهکشان تقریبا ۱.۵ میلیارد سال پس از انفجار بزرگ شروع به فروپاشی کرده است، یعنی اولین کهکشان‌ها حدود ۱ میلیارد سال قبل‌تر شکل گرفته‌اند.

عمر کهکشان‌های اولیه احتمالا بسیار کوتاه است - عمر کهکشان‌های اولیه احتمالا بسیار کوتاه است - کهکشان, فضا

این تیم از ترکیب سیستم‌های تلسکوپ Keck و تلسکوپ وی‌ال‌تی برای اندازه‌گیری حرکت ستارگان استفاده کردند و متوجه شدند مرکز این کهکشان تقریبا کاملا شکل گرفته است.

این یافته‌ها با نتایج پیشبینی مدل‌های کامپیوتری از عالم هستی تفاوت زیادی ندارد ولی این اختلاف آن قدر است تا ستاره‌شناسان در این مدل‌ها تجدیدنظر کنند و یافته‌های خود در مورد روزهای اولیه جهان هستی را تغییر دهند.

احتمالا در آینده نسبتا نزدیک یک مدل اصلاح‌شده‌تر را ببینیم. محققان انتظار دارند تلسکوپ فضایی جیمز وب اطلاعات به مراتب دقیق‌تری فراهم کرده و به آن‌ها کمک کند در مورد کهکشان‌ها اطلاعات بیشتری به دست آورند. داده‌های آن مشخص خواهد کرد آیا این کهکشان در حال مرگ یک استثناء بوده یا فقط یکی از چندین کهکشان مشابه است.

منبع: engadget.com