Home دانش و فناوری تراشه نامرئی که با خم کردن نور نامرئی می‌شود

تراشه نامرئی که با خم کردن نور نامرئی می‌شود

by جواد کوهکن
۰ comment

از دیرباز تا کنون نامرئی کردن اجسام آرزویی بزرگ و دست نیافتنی برای انسان‌ بوده است. حالا به نظر می‌رسد که این آرزوی بشر با ایجاد تراشه نامرئی یک گام به تحقق نزدیک‌تر می‌شود.

محققان روش جدیدی را طراحی کرده‌اند که نور را از سطح یک تراشه پراکنده و دور می‌کند و به همین دلیل تراشه نامرئی می‌شود. بر اساس این یافته که در بخش گزارشات علمی مجله نیچر منتشر شده است، تراشه نامرئی می‌تواند باعث پیشرفت در فناوری‌هایی شود که در هواپیماهای رادارگریز، استتار نوری مواضع، پراکندگی امواج الکترومغناطیسی و … استفاده می‌شوند.

طبق گفته این محققان؛ نتایج بدست آمده می‌تواند برای کنترل میدان‌های الکترومغناطیس نور در مقیاس نانو علاوه بر دستگاه‌های نوری قرار گرفته روی تراشه، برای همه دستگاه ‌های نوری دیگر نیز به کار رود. دکتر آلینا کارابچسکی رئیس گروه طراح این روش می‌گوید:

ما نشان دادیم که امکان خم کردن نور اطراف یک جسم که روی یک تراشه قرار گرفته است، وجود دارد. نور با جسم برخورد نمی‌کند و در نتیجه جسم روی تراشه نامرئی به نظر می‌آید.

گام بعدی برای محققان پیدا کردن راه‌هایی برای توسعه نمونه اولیه این طرح است.

Leave a Comment