مرور برچسب

طراحی داخلی

چگونه طراحی داخلی خودروی شما از خاک رس به چرم و فلز تبدیل می شود!

وقتی به داشبورد، فرمان و کنسول میانی یک خودرو نگاه میکنید، معمولاً یا به گونه ای خوش استیل طراحی شده اند و یا سبکی ساده و در عین حال کارآمد. به عنوان راننده و مسافران یک خودرو طراحی داخلی را عموماً به صورت پیشفرض قبول میکنیم و تمرکز اصلی را…