مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره گوگل چه مهارت‌هایی را به مدیرانش آموزش می دهد؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!