روکیدا

برچسب : سیکامور

دانش و فناوری دانش عمومی و مهندسی

کامپیوتر کوانتومی گوگل یک آزمایش “غیر ممکن” را پشت سرگذاشت!

مهرناز شهریاری
آیا گوگل به پرچمدار کوانتوم تبدیل شده است؟ گوگل یک جهش کوانتومی در علوم کامپیوتر را تجربه کرد. این کمپانی با استفاده از کامپیوتر کوانتومی...