10 مهارت رهبری که می‌توانید از مجموعه هری پاتر بیاموزید!

10 مهارت رهبری که می‌توانید از مجموعه هری پاتر بیاموزید!

شما می‌توانید فردی باشید که هرگز فیلم‌های هری پاتر را تماشا نکرده و یاکتاب‌های این مجموعه را نخوانده باشد، اما از شخصیت‌های داستان هری پاتر و تأثیر این مجموعه 25 میلیارد دلاری بر فرهنگ عامه مردم مطلع است. هنگامی که جی....

Page 2 of 12 1 2 3 12

تازه‌ترین‌‌ها