آیا دانشمندان به توانایی تولید اکسیژن روی سطح ماه رسیده‌اند؟

اگر انسان‌ها قرار است حضور بلندمدتی روی ماه داشته باشند، یقینا به هوای قابل تنفس و سوخت موشک نیاز دارند و آژانس فضایی اروپا ممکن است به راهکاری برای تولید هر دو در سطح خود ماه رسیده باشد.

این سازمان در حال راه‌اندازی نمونه اولیه یک سیستم است که غبار ماه (البته در حال حاضر به صورت شبیه‌سازی شده) را به اکسیژن تبدیل می‌کند که از آن برای تنفس و سوخت می‌توان استفاده کرد.

آیا دانشمندان به توانایی تولید اکسیژن روی سطح ماه رسیده‌اند؟ - آیا دانشمندان به توانایی تولید اکسیژن روی سطح ماه رسیده‌اند؟ - ماه, فضا, آژانس فضایی اروپا

این تکنیک مقادیر زیادی از اکسیژن را در رگولیت با استفاده از الکترولیز نمک مذاب آزاد می‌کند که غبار ماه را تحت گرمای فوق‌العاده بالا قرار می‌دهد تا اکسیژن از رگولیت استخراج شده و به همراه نمک در یک آند جمع‌آوری شود.

از این فرآیند ساده در تولید آلیاژ و فلز استفاده می‌شود ولی آژانس فضایی اروپا (ESA) آن را تغییر داده است تا مطمئن شود اکسیژن برای اندازه‌گیری در دسترس است.

همانطور که می‌توانید حدس بزنید، این فرآیند می‌تواند برای کاوشگران ماه بسیار مفید باشد چون آلیاژهای مفیدی تولید می‌کند که از آن‌ها برای تعمیر دستگاه‌ها یا ساخت زیستگاه‌ها استفاده شود.

روی سطح ماه پیش از راه‌اندازی این سیستم باید کارهای زیادی انجام شود. به عنوان مثال سیستم باید بتواند اکسیژن را به جای هدایت به بیرون ذخیره کند.

دانشمندان همچنین باید تشخیص دهند چه آلیاژی مفیدترین محصول فرعی خواهد بود.

یک سیستم قابل تست روی ماه احتمالا در اواسط دهه ۲۰۲۰ آماده خواهد بود، بنابراین نباید فاصله چندانی با دورانی داشته باشیم که در آن کاوشگران فضا در محیط دور از زمین بتوانند هوای قابل تنفس تولید کنند.

منبع: engadget.com