کشف سه سیاره جدید خارج از منظومه شمسی

تلسکوپ فضاییTESS به تازگی سه سیاره جدید را با فاصله ۷۳ سال نوری کشف کرده‌ است که یکی از آنها، ابر زمین و دوتای دیگر مشابه نپتون هستند.

به گزارش روکیدا، محققان سه سیاره جدید را خارج از منظومه شمسی کشف کرده‌اند که دور یک ستاره کهنسال در مدار TOI-270 می‌چرخند و این سیارات را می‌توان کوچکترین و نزدیکترین سیارات به زمین تلقی کرد که تا به حال کشف شده‌ است.

این سیارات 73 سال نوری با زمین فاصله دارند که به صورت گازی شکل بوده و یکی از آنها مشابه زمین و دو تای دیگر مشابه نپتون هستند.

این سیارات توسط تلسکوپ تسه (که در سال 2018 به آسمان فرستاده شد) کشف شده‌اند؛ این کشف توسط  Maximilian Günther و همکارانش در دانشگاه MIT انجام شده‌ است.

این کشف می‌تواند به دانشکمندان برای شناخت تکامل سیارات کمک کند و رابطه پیدایش سیارات صخره‌ای با سیارات گازی شکل را بیان کند.

ستاره کوتوله‌ای اغلب اشعه‌های قدرتمند دارند اما ستاره کوتوله‌ای که این سیارات به دور آن می‌چرخند اشعه قدرتمندی ندارد و این موضوع نشان عمر زیاد آن است و همین درخشش مداوم در شناسایی راحت‌تر آن بی تأثیر نبوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.