عمومی

اثرگذاری تبلیغات تصویری چه ارتباطی با جنسیت دارد؟

اختصــاص بودجه کلان به تبلیغات از ســوی ســازمان‌ها، نشان‌دهنده اثربخشی تبلیغات اســت. محققان کشور برای بررسی بیشتر این موضوع، مطالعه‌ای را انجام داده‌اند که نشان می‌دهد جنسیت و مسیر نگاه منبع انسانی نقش زیادی در این تأثیرپذیری دارد.

به گزارش روکیدا، سنجش اثرگذاری تبلیغات با پژوهش‌های بازار ســنتی، رویکــرد ارتباطی و خودگزارشــی مخاطب انجام می‌شــود. شکست ۸۰ درصد محصولات نو در بازار با وجود سرمایه‌گذاری‌های بسیار تبلیغاتی، معلول ناکارآمدی تحقیقات بازار سنتی، گزارش می‌شــود. از روش‌هــای کارآمد رویکرد مشــاهده‌ای در شناســایی فعالیت‌های شناختی حین تصمیم‌گیری و ارائه بازتاب از فرایند ذهنی تصمیم‌گیران، بهره‌گیری از ردیاب چشمی با تمرکز بر سنجش توجه بصری است.

به بیان محققان، جلب توجه به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده اثربخشی تبلیغات است که با گســتره وسیع و درهم‌ریخته تبلیغات چاپــی، آنلاین، قفســه رنگارنگ فروشــگاه‌ها، به دست آوردن توجــه و ســپس نگهداری این توجه جلب شــده، بســیار مشــکل اســت.

جلب توجه و ارتباط مستقیم با مخاطب، موضوعی پیچیده و مهــم در بازاریابــی، دارای ماهیــت اکتشــافی و بســیار مــورد توجه اســت. پژوهش‌های متعدد نشــان می‌دهند، نگرش و احساسات ایجادشده در مخاطب نسبت بــه تبلیغ، برند و تمایل به خریــد بین زنان و مردان متفاوت بــوده و هر دو گروه بهترین نگرش را نســبت به تبلیغات با هویت منبع هم‌جنس خود داشــتند.

برای بررسی بیشتر این موضوع، گروهی از پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی، مطالعه‌ای را انجام داده‌اند که در آن رویکرد مشاهده‌ای در ارزیابی تأثیر جنسیت و مسیر نگاه منبع انسانی بر توجه به تبلیغات بررسی شده است.

در این پژوهــش کاربردی که با مشارکت ۸۳ دانشجوی دانشگاه بهشتی انجام شد، محققان به‌منظور ارزیابی میزان توجه بصــری شرکت‌کنندگان به ویژگی‌هــای تصویری و متنی تبلیغات از ردیاب چشــمی استفاده کردند.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که جنســیت منبع انســانی پیام در تبلیغ، به‌طور قابل‌توجهی بر میزان توجــه بصری مخاطــب به ویژگی‌هــای تصویری و متنــی تبلیغ تأثیر می‌گــذارد. به‌گونه‌ای کــه تبلیغات با منبع زن منجر به جلب توجه بیشــتر بــه کل تبلیغ و بخش تصویــری تبلیــغ (تصویر منبع انســانی پیــام و محصول) می‌شود.

در این رابطه، نگار سماک نژاد، پژوهشگر دانشگاه شهید بهشتی و سایر همکارانش در این تحقیق، می‌گویند: «در پژوهش ما، متوســط زمان تثبیــت کل تبلیــغ در تبلیغات بــا منبع زن بیشــترین میزان و در تبلیغات با منبع مــرد کمترین میزان را داشت».

آن‌ها ادامه می‌دهند: «بر این اساس، متوسط زمان تثبیت AOI یا اصطلاحاً مناطق مورد علاقه تصویر در تبلیغات نیز با منبع زن بیشترین میزان و در تبلیغات با منبع مرد کمترین میزان را دارد. همچنین، مجموع مدت‌زمان تثبیت در AOI چهره به ترتیب در تبلیغات با منبع زن و مرد بیشترین و تبلیغات با منبع مرد کمترین میزان را نشان داد».

مجریان پژوهش فوق با توجه به نتایج کسب‌شده اعتقاد دارند: «جلــب توجه بصری، از معیارهــای اثربخشــی تبلیغات است و به همین دلیل، در تحقیقات بعدی و همچنین در اجرای تبلیغات، ســنجش تمامی ابعاد اثربخشــی ازجمله نگرش مخاطب بــه تبلیغ، برند یا محصول، تمایل به خرید، میزان به خاطر ســپاری و خرید واقعی مخاطب مورد توصیه است».

از فعالیت پژوهشی فوق، مقاله‌ای علمی پژوهشی به رشته تحریر درآمده که در فصل‌نامه «تازه‌های علوم شناختی» متعلق به دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسیده است.

مطالب مرتبط

با پیروی از این نکات برای فروشگاه تجارت الکترونیکی خود مشتریان وفاداری داشته باشید

محمد امین نعمتی

۵ ترند که خدمات مشتری را طی ۵ سال آینده متحول می‌کند

محمد امین نعمتی

چرا اینستاگرام از کاربران جدید سنشان را می‌پرسد؟

محمد امین نعمتی

آیا با اصطلاحات اسنپ چت آشنا هستید؟

محمد امین نعمتی

کاشت موفقیت‌آمیز بذرهای خوراکی در خاک شبیه به خاک مریخ و ماه

محمد امین نعمتی

موش‌ها به کمک دانشمندان رانندگی یاد گرفتند!

محمد امین نعمتی

تجارت الکترونیک: ۴ راهکار کاربردی برای برندسازی

محمد امین نعمتی

چرا قضیه فیثاغورث اینقدر در دنیای امروز اهمیت دارد؟

محمد امین نعمتی

برای افزایش فروش چه درس‌هایی می‌توانیم از جمعه سیاه یاد بگیریم؟

محمد امین نعمتی

۴ ترفند برای افزایش بهره‌وری کارآفرینان

محمد امین نعمتی

چطور برای دستیابی به یک مهارت جدید وقت داشته باشیم

محمد امین نعمتی

به جای طرح کسب و کار به فکر نقشه استراتژی باشید

محمد امین نعمتی

۶ تکنیک روابط عمومی برای افزایش سطح فروش و رشد کسب و کار

محمد امین نعمتی

تکنیک‌های استفاده از ویدئو برای بالا بردن کیفیت تجربه مشتری

محمد امین نعمتی

۳ راه برای پوشاندن شکاف بین تیم‌های فناوری اطلاعات و مالی‌

محمد امین نعمتی

۵ راه ساده برای انتشار یک پست با شروع کوبنده

محمد امین نعمتی

فیس‌بوک سیستم جدید شناسایی هویت کاربر را راه‌اندازی می‌کند

محمد امین نعمتی

دسترسی اپلیکیشن فیس‌بوک به دوربین را در iOS متوقف کنید؛ جاسوسی احتمالی فیس‌بوک

محمد امین نعمتی

۱ دیدگاه

مصرف‌گرایی در جوانان تهرانی چگونه است؟ - روکیدا یکشنبه , ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ at ۱۶:۵۷

[…] رشد و تقویت مصرف‌گرایی کمک کرده نقش و غلبه رسانه‌ها و تبلیغات […]

پاسخ

دیدگاه شما چیست؟