فرصت‌ها و تهدیدات اکوسیستم استارت آپی ایران

فرصت‌ها و تهدیدات اکوسیستم استارت آپی کشور در جلسه ۱۰۲ کمیسیون نخبگان و آینده‌نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد.

 

به گزارش  روکیدا، جلسه ۱۰۲ کمیسیون نخبگان و آینده‌نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست نسرین سلطان خواه در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در این جلسه که به بررسی اکوسیستم استارت آپ کشور اختصاص داشت، گزارش تدوین شده در این زمینه ارائه شد.

در این گزارش با ارائه تعریف‌های مختلف از مفهوم استارت آپ و مقایسه میان این تعاریف، یک تعریف جامع از این مفهوم ارائه شد.
در ادامه گزارش فوق‌الذکر و پس از تشریح اهمیت استارت آپ و اثرگذاری آن در حوزه‌های مختلف مانند حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی این موضوع مورد اشاره قرار گرفت که اکوسیستم استارت آپ ایران به واسطه عدم بلوغ و سیاست‌گذاری نامناسب دچار یک درهم‌ریختگی و آسیب جدی است.
در بخش دیگری از این گزارش، با اشاره به فقدان فرهنگ سرمایه‌گذاری خطرپذیر بر مواردی مانند عدم شفافیت و شناخت از سرمایه‌گذران استارت آپی و وجود ابهام در سرمایه‌گذاری‌ها و تعدد نهادهای مسئول در زمینه استارت آپ‌ها، نبود قوانین حمایت از مالکیت فکری به عنوان مشکلات دیگر در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته است.
در ادامه گزارش ارائه شده در کمیسیون نخبگان، آینده‌نگاری علم و نوآوری با اشاره به خطر نفوذ و تأثیرگذاری برخی کشورها در محیط علمی و فناوری کشور از طریق استارت آپ‌ها و کارآفرینان جوان و برخی شواهد موجود در این زمینه، لزوم توجه به این موارد و تدوین پیوست فرهنگی و امنیتی در این زمینه مورد تأکید قرار گرفت.
این گزارش در تشریح مشکلات و معضلات اکوسیستم استارت آپی کشور مواردی مانند رشد حبابی و شتاب‌زده، عدم ساماندهی نوآوری و فناوری کشور، رویکرد لوکس و تشریفاتی به استارت آپ‌ها، عدم تناسب نیاز کشور با توسعه کمی استارت آپ‌ها، اثرگذاری بر سبک زندگی”را مورد اشاره قرار داده است.
پس از ارائه این گزارش اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادهای درباره خودداری از نگاه بدبینانه به این بخش، تفکیک میان مفهوم شرکت دانش‌بنیان و استارت آپ، ارائه تعریف دقیق از مفاهیم، استناد گزارش‌ها به آمارهای متقن و میزان اثرگذاری فعالیت‌‌های استارت آپی در اقتصاد و اشتغال پایدار پرداختند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.