روکیدا

موضوع : موتور سیکلت

موتور سیکلت

همکاری بلک بری و دیمون موتور سیکلت چه محصولی را به ارمغان می آورد؟

محمد آقاپور
بلک بری و دیمون موتورز قرار است برای ساخت یک ابر موتور سیکلت برقی اسپرت با هم همکاری کنند. با روکیدا همراه باشید تا ببینیم...